αγκίνιο

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αγκίνιο

καινούργιο, αφόρετο. Λέμε "Τα παπούτσα που έβαλα ήταν αγκίνια", επίσης "Την πρωτοχρονιά θα γκινιάσω τα παπούτσα μου"

αφόρετο