βουρλιά

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
βουρλιά

Χοντρό σκοινί, επίσης ονομάζεται έτσι και η διελκυστίνδα το παιχνίδι που παίζαμε κυρίως στις σχολικές επιδείξεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς.