ομπρεί

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ομπρεί

βρέχεται εξωτερικά, ιδρώνει, λέμε το καλό σταμνί ομπρεί δηλαδή ιδρώνει απο το νερό που έχει μέσα.