ορτάκης

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ορτάκης

σύζυγος, σύντροφος, συνέταιρος.