τσιτσέκι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
τσιτσέκι

όπως λέμε τσουτσέκι, για να πειράξουμε κάποιον: "είσαι εσύ ένα τσιτσέκι!"