χοχλιδολόγος

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
χοχλιδολόγος

αυτός που μαζεύει τους χοχλιούς (σαλιγκάρια)