κοντό

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
κοντό

άραγε,λές, λέμε "κοντό μου να βρέξει θέλει΄"