μπαταξής

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
μπαταξής

κατεργάρης, κακοπληρωτής