ποβγάνω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ποβγάνω

διώχνω, βγάζω έξω