ψίκι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ψίκι

ακολουθία, πομπή που ακολουθεί τα προικιά του γάμου