αφρουκούμαι  

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αφρουκούμαι  
ακούω με προσοχή