φκαιραίνω  

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
φκαιραίνω  
αδειάζω κάτι