φκεραίνω  

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
φκεραίνω  

αδειάζω κάτι