παράορος

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
παράορος
ατομο με σωματική ανικανότητα