ξεκαυκαλώνω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ξεκαυκαλώνω
σπάω το κεφάλι κάποιου