εποκώλωσε

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
εποκώλωσε
χάθηκε απο το οπτικό πεδίο πέθανε