γιάε

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
γιάε
κοίτα π.χ. γιάε εκέ ένα κατσουνοράδη!