πασπούζαλη

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
πασπούζαλη
σκόνη π.χ.ήπεσε και σηκώσε ανέφαλο απο τη πασπούζαλη