σπολάτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
σπολάτι
εις πολλά έτη π.χ. σπολάτι σου ντελικανή