παπουδιάζουν

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
παπουδιάζουν
μαλακώνουν απο την πολύ ώρα που είναι στο νερό π.χ.τα χέρια μου παπουδιάσανε