πανίζω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
πανίζω
καθαρίζω σκουπίζω π.χ. πάνισε το πιάτο σου