μίστατο

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
μίστατο
πήλινο αγγείο που χρησιμοποιείται σαν μονάδα μέτρησης για λάδι ή κρασί(βάνει περίπου πέντε οκάδες)