αμέτι μουχαμέτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αμέτι μουχαμέτι
βάζω στόχο να κάνω κάτι οπωσδήποτε π.χ. τόβαλε αμέτι μουχαμέτι να ξελακίσει όλες τσι κουρμούλες.