αμέτι μουχαμέτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αμέτι μουχαμέτι

βάζω στόχο να κάνω κάτι οπωσδήποτε π.χ. τόβαλε αμέτι μουχαμέτι να ξελακίσει μονημερίς όλες τσι κουρμούλες.