ρούλιος

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ρούλιος

αυτός που λέει ανοησίες (ρουλιές)