ιμπρέτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ιμπρέτι

πείσμα, λέμε "να χαρείς το ιμπρέτι σου"