ψωμομαντίλα

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ψωμομαντίλα
πετσέτα με την οποία σκεπάζουν το ζυμωμένο ψωμί μέχρι το φούρνισμα