αμανάτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αμανάτι
το σημάδι (δαχτυλίδι) στο λογόστεμα