αμανάτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αμανάτι

ενέχυρο, το σημάδι (δαχτυλίδι) στο λογόστεμα