διφορίζω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
διφορίζω
κάνω καρπό δυό φορές το χρόνο