Θραψανιώτικο γλωσσάρι

Υπάρχουν 74 λέξεις στο γλωσσάρι.
Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αβάρσαμος
δυόσμος
αγγίνιο

καινούργιο

αγκιλώνω
τζιμπώ
αγλάκι
τρέξιμο
αελιά
αγελάδα
αθιβολή
κουβέντα
άθος
στάχτη
αθούμπαλη
στάχτη
αίγα
κατσίκα
αλαβάρι
τέλος πάντων
αλάργο
μακριά
αλάτσι
αλάτι
αλουμπάτης

πεταλάς

αμαθιά
ματιά
αμανάτι
το σημάδι (δαχτυλίδι) στο λογόστεμα
αμανίτης

μανιτάρι

άμε
πήγαινε
αμέτι μουχαμέτι
βάζω στόχο να κάνω κάτι οπωσδήποτε π.χ. τόβαλε αμέτι μουχαμέτι να ξελακίσει όλες τσι κουρμούλες.
αμπλά
αδερφή
αμπούμπουρα
μπρούμητα
αμπώθω
σπρώχνω
ανάλεμα
ανάθεμα
αναντρανίζω
ξαναπαίρνω πάνω μου
αναστορούμαι

θυμάμαι (ή ανεστορούμαι)

αναστουλούχισμα
κλάμα δίχως δάκρυ
ανε
αν
ανεβόλεμα
ανηφόρα
ανεγκουσακιά
απότομη διακοπτόμενη κίνηση
ανέδιασε
ξεπρόβαλε
ανεκολισάρης
αυτός που προσκολύεται σε μιά παρέα χωρίς πρόσκληση