αναστορούμαι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αναστορούμαι

θυμάμαι (ή ανεστορούμαι)