ζιαφέτι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ζιαφέτι

τραπέζι, καλό τραπέζωμα