Θραψανιώτικο γλωσσάρι

Υπάρχουν 2 λέξεις στο γλωσσάρι.
Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ίδια τσά
ακριβώς έτσι
ιμπρέτι
για το χάζι