κίρι-μπαΐρι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
κίρι-μπαΐρι

πολύ κρύο, κρύο με παγωμένο αέρα