προσάφορμος

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
προσάφορμος

ευμετάβλητος, ψάχνει για αφορμή