τσουγρί

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
τσουγρί

κεντρί, μεταφορικά: αυτή είναι μεγάλο τσουγκρί