τσουγκρί

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
τσουγκρί

κεντρί, μεταφορικά: αυτή είναι μεγάλο τσουγκρί