Θραψανιώτικο γλωσσάρι

Υπάρχουν 1 λέξεις στο γλωσσάρι.
Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ώπα

σταμάτα, αλλα και επιφώνημα συνοδευτικό κινήσεων στο χορό