βαβαλίζω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
βαβαλίζω
περιποιούμαι ιδιαιτέρως