κουκουβίζω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
κουκουβίζω
κάθομαι με διπλωμένα πόδια