μεσοδόκι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
μεσοδόκι
χοντρός κορμός που στήριζει τον οντά