βεντέμα  

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
βεντέμα  
πλούσια εσοδεία ειδικά για ελιές