οψυγιάς  

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
οψυγιάς  
το μέρος που ξεραίνουμε την σταφίδα