μποτζάλι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
μποτζάλι
οι πέτρες γύρω από το πηγάδι