αλαβάρι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αλαβάρι

πάντωσ, άλλωστε, τέλος πάντων, λέμε "κατέχω το άλαβάρι"