αφορδακιάζω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
αφορδακιάζω
πεθαίνω απο τη δίψα