χούμελη

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
χούμελη
πολύ γλυκό π.χ. ο καφές είναι χούμελη