ατζούμπαλος

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ατζούμπαλος

απρόσεκτος, άτακτος