ντάμπανος

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ντάμπανος
αυτό που έχει στεγνώσει πολύ