φούρκα μπέλα

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
φούρκα μπέλα
νευριασμένος π.χ. με έκανε φούρκα μπέλα