καπούλα

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
καπούλα
τα οπίσθια του ζώου το μέρος που αφήνει ελεύθερο το σαμάρι π.χ. κάτσε συ στη καπούλα και γώ στο σομάρι.