μουράγια

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
μουράγια
δερμάτινη μάσκα για το πρόσωπο των ζώων.