πόρτεγο

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
πόρτεγο
η μεγάλη κάμαρα